© Koen Vermeiren  - Alle rechten voorbehouden

Actueel

Veel van de problemen in onze huidige maatschappij zijn te wijten aan wat men noemt ‘politieke correctheid’. Men noemt de dingen niet meer bij naam, verdraait of verzwijgt de waarheid, vervalst de geschiedenis, voelt zich voortdurend ‘gekwetst’ door ‘afwijkende’ meningen, kan geen kritiek meer verdragen, wil zijn eigen morele standpunt niet alleen opdringen aan anderen, maar zelfs juridisch afdwingen, doet aan (zelf)censuur en weigert nog een redelijke dis- cussie met tegenstanders of andersdenkenden aan te gaan. Op den duur betekent deze houding, die ons niét door de overheid wordt opgelegd, maar die velen zichzelf vrij- willig opleggen het einde van een vrije en open samenleving. Het boek van Gerben Bakker en Gert Jan Geling is, bij mijn weten, het eerste in het Nederlandstalige gebied dat deze gevaarlijke sociale ontwikkeling op een wetenschappelijke manier onder de loep neemt. Want dat politieke correct- heid op termijn zware schade zal toebrengen aan onze democratie en aan onze vrijheden, staat volgens de auteurs vast. Wanneer mensen, onder sociale en morele druk,
worden gedwongen zich te conformeren aan heersende meningen en opvattingen, dan betekent dat niet minder dan het einde van het vrije denken. Of zoals de auteurs het formuleren: ‘wie terugschrikt voor de waarheid en in plaats daarvan blijft denken en spreken in zalvende maar leugenachtige termen, riskeert op lange termijn zijn eigen vrijheid.’ (p.183) Dit helder en voor een breed publiek geschreven boek is verplichte lectuur voor iedereen die begaan is met onze vrije wereld en met de waarheid die almaar meer aan het oog wordt onttrokken. Wie het heeft gelezen, krijgt een goed inzicht in de tactieken die door politiek correcten worden gebruikt om tegen- standers te neutraliseren, namelijk door ze weg te zetten als racisten, neonazi’s en extreemrechtsen, met wie toch niet te praten valt. Op die manier hoeven ze geen discussie meer aan te gaan en kunnen ze zichzelf blijven wijsmaken dat hun standpunten de enige (morele) juiste zijn. Lees dit boek, en u zult deze arrogante en gevaarlijke mensen overtuigend van antwoord kunnen dienen!